Home Откъде научихте за нас?
Откъде научихте за нас?

Откъде научихте за нас?
Препоръка
105  32.2%
Търсачка (Google, Yahoo...)
79  24.2%
Уеб каталози
46  14.1%
Реклама
43  13.2%
Уеб линк
35  10.7%
Друго
15  4.6%

Брой гласували  :  326
Първо гласуване  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 14:01
Последно гласуване  :  Петък, 16 Март 2018 21:33

Created by web design by noavis.com